Jubileusz dwudziestolecia kapłaństwa ks. Zygmunta Jamroza

Jubileusz dwudziestolecia kapłaństwa to dzień dziękczynienia. Razem Jubilatem dziękujemy Bogu za dar jego życia, za rodzinny dom, za śp. rodziców: mamę Bronisławę, która zmarła, dwa tygodnie po urodzeniu ks. Zygmunta i tatę Stanisława, który zmarł 10 lat temu. Dziękujemy za babcię Jadwigę, która go wychowywała po śmierci mamy. Dziękujemy także za wszystkich przyjaciół, rówieśników, nauczycieli Księdza Jubilata i za tych wszystkich, którzy tworzyli środowisko sprzyjające rozwojowi jego człowieczeństwa i kapłaństwa.

Po ukończeniu szkoły średniej ks. Zygmunt wyjechał do Czech, do Seminarium w Hradec Králové. Były to lata formacji i studiów filozoficzno-teologicznych. Później rozpoczął pracę duszpasterska w parafiach Zbýšov, Habry, Chotěboř i w wielu innych mniejszych parafiach i ośrodkach duszpasterskich w Czechach. Po powrocie do Polski przez rok pracował w parafii Tomice, by w 2013 roku powrócić tutaj, do Wieliczki, aby kontynuować pracę duszpasterską wśród swoich rodaków.

Życzymy Ci, Księże Zygmuncie, aby nigdy nie zabrakło Ci wiary w moc Tego, który Cię wybrał i którego Ty wybrałeś, jako drogę, prawdę i życie. Ta wiara da Ci siłę, ta wiara obroni Cię przed zniechęceniem, ta wiara da Ci odwagę do całkowitego poświęcenia się w służbie Bogu i człowiekowi na wzór Chrystusa. Tylko w takim oddaniu zawiera się przepis na szczęście Twojego życia. I o to Twoje szczęście dzisiaj wspólnie się modlimy. Szczęść Boże.