Środa Popielcowa – Wielki Post

Środa Popielcowa – Wielki Post

Boże, Ty nie chcesz śmierci grzeszników, lecz ich nawrócenia, wysłuchaj łaskawie nasze prośby i racz w swojej dobroci pobłogosławić ten popiół, którym zamierzamy posypać nasze głowy, spraw, abyśmy uznając, że jesteśmy prochem i w proch się obrócimy, przez gorliwe pełnienie czterdziestodniowej pokuty otrzymali odpuszczenie grzechów, i nowe życie na podobieństwo Twojego zmartwychwstałego Syna. Który żyje i króluje na wieki wieków.

Obrzęd błogosławieństwa popiołu

Przywołaną wyżej modlitwą błogosławimy popiół, którym na znak pokuty posypujemy głowy u progu Wielkiego Postu. Co rok z nadzieją obserwujemy, jak liczni wierni uczestniczą w Mszach świętych sprawowanych w Środę Popielcową. Cieszymy się, że choć nie jest to święto nakazane, tylu ludzi widzi potrzebę świadomego wejścia w okres czterdziestodniowego przygotowania do przeżycia Świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Wspomniana nadzieja dotyczy spotkania się w podobnym gronie na wielkopostnych nabożeństwach pasyjnych, rekolekcyjnych naukach i przy konfesjonale.

W każdy piątek Wielkiego postu o 17:30 odprawimy Drogę krzyżową z rozważaniami dla dzieci. Zachęcamy do uczestniczenia we Mszy świętej o godz. 18:00. Po jej zakończeniu – około 18:30 – Droga krzyżowa z rozważaniami dla młodzieży i dorosłych. Już dzisiaj zapraszamy też na wielicką Drogę krzyżową, która przejdzie ulicami naszego miasta. Jak co roku, nabożeństwo to będzie miało miejsce wieczorem, w Niedzielę Palmową (5 kwietnia, ok. godz. 19:00).

W każdą wielkopostną niedzielę o godz. 17:00 rozpoczniemy nabożeństwo Gorzkich żalów. W tym roku cykl kazań pasyjnych wygłosi ks. Krzysztof Krawczyk.

Tegoroczne rekolekcje parafialne dla dzieci odbędą się 9 i 10 marca. Poprowadzi je ks. Tomasz Bochnak. Rekolekcje dla dorosłych będą natomiast od niedzieli, 29 marca do środy, 1 kwietnia i poprowadzi je ks. Andrzej Dobrzyński. Sakramentem pokuty służymy oczywiście codziennie: w dni powszednie rano od 7:00 do 8:00 i po południu od 17:30 do 18:00, zaś w niedziele w trakcie Mszy świętych. Natomiast Wielki Wtorek i Wielka Środa (7 i 8 kwietnia) to tradycyjnie już dni naszej parafialnej, przedświątecznej spowiedzi.

Komentowanie jest wyłączone.