Dzień świętości życia i duchowa adopcja dziecka poczętego

Dzień świętości życia i duchowa adopcja dziecka poczętego

W środę, 25 marca, w uroczystość Zwiastowania Pańskiego będziemy przeżywać Dzień Świętości Życia. W tym dniu modlimy się szczególnie o obronę życia dzieci poczętych. Z Dniem Świętości Życia ściśle związane jest Dzieło Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Na ołtarzu Miłosierdzia są deklaracje przystąpienia do Dzieła Duchowej Adopcji, które można sobie zabrać.

Zwykle przystąpienie do adopcji dokonywało się w kościele. W tym roku wszystkich, którzy chcą podjąć to zobowiązanie prosimy o udział we Mszy św. w środę o godz. 18:00. przez Internet, a deklaracje przesłać należy na adres mailowy parafii św. Klemensa.

Można również skorzystać z formularza przygotowanego przez Wydział Duszpasterstwa Rodzin Archidiecezji Krakowskiej. Należy w nim wpisać imię osoby podejmującej Duchową Adopcję Dziecka Poczętego i miejsce zamieszkania.

Formuła przyrzeczenia, którą powinny odmówić osoby podejmujące duchową adopcję.

Poprzedzamy ją wykonaniem znaku krzyża oraz krótką modlitwą.

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.

Ojcze nasz, któryś jest w niebie: święć się imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

Najświętsza Panno, Bogarodzico Maryjo, wszyscy Aniołowie i Święci * wiedziony(a) pragnieniem niesienia pomocy w obronie nienarodzonych * postanawiam mocno i przyrzekam * że od dnia 25 marca 2020 r. * w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego * biorę w Duchową Adopcję jedno dziecko * którego imię jedynie Bogu jest wiadome *aby przez 9 miesięcy, każdego dnia, modlić się o uratowanie jego życia, * oraz o sprawiedliwe i prawe życie po urodzeniu. * Tymi modlitwami będą:
– jedna Tajemnica Różańca św.,
– moje dobrowolne postanowienia,
– modlitwa, którą dziś po raz pierwszy odmówię:
Panie Jezu, za wstawiennictwem Twojej Matki Maryi, która urodziła Cię z miłością oraz za wstawiennictwem św. Józefa, Człowieka Zawierzenia, który opiekował się Tobą po urodzeniu – proszę Cię w intencji tego nienarodzonego dziecka, które duchowo adoptowałem(am), a które znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady. Proszę, daj rodzicom tego dziecka miłość i odwagę, aby pozostawili je przy życiu, które Ty sam mu przeznaczyłeś. Amen.

Komentowanie jest wyłączone.