Parafia św. Klemensa

Duszpasterze

Aktualnie posługę duszpasterską w parafii podejmują:

Ks. dr Wojciech Olszowski - proboszcz
Ks. dr Tomasz Bajer - wikariusz i katecheta w Szkołach Podstawowych
Ks. Krzysztof Krawczyk - wikariusz i katecheta w Zespole Szkół Zawowdowych
Ks. Rafał Bobek - wikariusz i katecheta w Zespole Szkół Zawowdowych

W duszpasterstwie pomaga również:
Ks. Daniel Żółkiewicz - pracownik Sądu Matropolitalnego w Krakowie

Parafia Rzymskokatolicka św. KLEMENSA w Wieliczce

“Wy jesteście solą dla Ziemi”

Mateusz 5, 13