<

XXV Pielgrzymka rodzin do Kalwarii Zebrzydowskiej


       W dniu 10 września odbyła się tradycyjna Pielgrzymka Rodzin Archidiecezji Krakowskiej do Kalwarii Zebrzydowskiej. Podczas liturgii została poświęcona nowa sukienka dla Cudownego Wizerunku Matki Bożej. W pielgrzymce wzięła w niej udział 50-osobowa grupa z naszej parafii wraz z ks. Proboszczem.Parafia Rzymskokatolicka św. KLEMENSA w Wieliczce

“Wy jesteście solą dla Ziemi”

Mateusz 5, 13