Pielgrzymka Koła Seniora


       W sobotę 16 września Koło Seniora naszej parafii udało się wraz z ks. proboszczem Andrzejem Kamińskim na pielgrzymkę do Sanktuariów Maryjnych i kościołów, które w historii Polski miały wielkie znaczenie.

       Nawiedziliśmy zbudowany na początku XII w. romański kościół p.w. św. Jana Chrzciciela w podkrakowskim Prandocinie. Tu w 1222 roku osiedlili się Cystersi opiekując się kościołem również po przeniesieniu się, po jakimś czasie, do podkrakowskiej Mogiły. Podziwialiśmy kunszt dwunastowiecznych mistrzów budownictwa, bo jest to jeden z piękniejszych zabytków architektury romańskiej w Polsce.

       W Sanktuarium Matki Bożej Loretańskiej w Piotrkowicach, gdzie można zobaczyć replikę „Świętego Domku” z Nazaretu, uczestniczyliśmy w liturgii Mszy św.

       Modliliśmy się również w kościele św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Pińczowie. Podziwialiśmy piękno architektury i wyposażenie kościoła, o który długi czas troszczyli się Ojcowie Paulini. Natomiast w kościele Narodzenia NMP modliliśmy się przed wizerunkiem Matki Bożej Mirowskiej, wzorowanym na ikonie Salus Populi Romani z Bazyliki Matki Bożej Śnieżnej w Rzymie.

       W Wiślicy natomiast, prastarej stolicy Wiślan, w Bazylice Narodzenia NMP mogliśmy zobaczyć figurę Matki Bożej Uśmiechniętej zwaną „Łokietkową”. Przed tą figurą (z ok. 1300 r.) król Władysław Łokietek prosił o pomoc w zjednoczeniu Polski. Posąg Matki Bożej „Łokietkowej” ukoronowany został 17 lipca 1966 r. przez Kardynała Stefana Wyszyńskiego w ramach obchodów tysiąclecia Chrztu Polski. My też w tym miejscu modliliśmy się o łaski potrzebne dla naszej Ojczyzny.Parafia Rzymskokatolicka św. KLEMENSA w Wieliczce

“Wy jesteście solą dla Ziemi”

Mateusz 5, 13