Wielicki Dzień Papieski


       8 października przeżywaliśmy w Polsce XVII Dzień Papieski. Ważnym akcentem tego wydarzenia w naszej parafii była zbiórka podpisów pod inicjatywą obywatelską chroniącą życie dzieci poczętych, szczególnie tych z wrodzonymi wadami genetycznymi. Pragnęliśmy w ten sposób dać świadectwo wierności nauczaniu Jana Pawła II, dla którego życie ludzkie było wartością nadrzędną.

       Nie zabrakło także ofiar dla stypendystów Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. Wszystkim ludziom dobrego serca za ich dar bardzo dziękujemy.

       Po południu odbyło się spotkanie dotyczące historii życia i powołania św. Brata Alberta, którego 100. rocznicę śmierci obchodzimy w tym roku. Siostra Agnieszka ze Zgromadzenia Sióstr Albertynek opowiadała również o duchowym przywiązaniu Karola Wojtyły do postaci Brata Alberta.

       W Dniu Papieskim nie mogło zabraknąć także słodkiego przysmaku. Młodzież z Wadowic przywiozła dla uczestników popołudniowego spotkania papieskie kremówki.Parafia Rzymskokatolicka św. KLEMENSA w Wieliczce

“Wy jesteście solą dla Ziemi”

Mateusz 5, 13