Jasnogórskie pielgrzymowanie Seniorów


       Sobota 21 października była dniem tradycyjnej, corocznej pielgrzymki Koła Seniora na Jasną Górę. Nawiedzenie tego świętego miejsca dokonało się w szczególnym czasie Jubileuszu Maryjnego: 300-lecia koronacji obrazu Matki Bożej. Po Eucharystii odprawiliśmy Drogę Krzyżową na wałach. Następnie wyruszyliśmy do Sanktuarium św. Anny znajdującego się na tradycyjnym szlaku pielgrzymek zdążających na Jasną Górę. Przyjęły nas Mniszki Zakonu Kaznodziejskiego (Dominikanki), które w św. Annie mają swój klasztor.

       Ostatnim odwiedzonym przez nas miejscem był Leśniów. Kult Matki Bożej Leśniowskiej, Patronki rodzin związany jest ściśle z kultem Matki Bożej Jasnogórskiej. Wracający z Rusi w roku 1382 śląski książę Władysław Opolczyk, bezskutecznie poszukujący wody w okolicy dzisiejszego Leśniowa, zwrócił się w pokornej modlitwie do Matki Bożej i uzyskał niezwykłą łaskę, bo nagle wytrysnęło obfite źródło. W dowód wdzięczności pozostawił w kaplicy przy źródle drewnianą figurkę Matki Bożej, którą wiózł razem z Cudownym Obrazem „Czarnej Madonny”.Parafia Rzymskokatolicka św. KLEMENSA w Wieliczce

“Wy jesteście solą dla Ziemi”

Mateusz 5, 13