Polska pod Krzyżem


„Polska pod Krzyżem” to modlitwa wszystkich Polaków w intencji Ojczyzny i Kościoła.  W naszej parafii to wielkie wydarzenie odbyło się 14 września w święto Podwyższenia Krzyża świętego. Łącząc się z całą Polską odmówiliśmy różaniec, następnie uczestniczyliśmy w Eucharystii a po niej udaliśmy się pod Krzyż misyjny aby oddać chwałę Jezusowi Chrystusowi. Chcieliśmy odnowić naszą wiarę u jej źródeł, pod krzyżem, tam, gdzie wszystko się zaczęło. Bez osobistego nawrócenie nie wydarzy się nic w wymiarze społecznym naszej Ojczyzny i naszego Kościoła.  Pamiętajmy by zawsze polecać na modlitwie całą naszą Ojczyznę i Kościół Boży.

 

Parafia Rzymskokatolicka św. KLEMENSA w Wieliczce

“Wy jesteście solą dla Ziemi”

Mateusz 5, 13