Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę


    W dniach od 6 do 11 sierpnia odbyła się XXXVIII Piesza Pielgrzymka Krakowska na Jasną Górę. Jedną z grup pielgrzymkowych (nr 21) tworzyli pątnicy z Wieliczki i okolicznych miejscowości pod duchowym przewodnictwem ks. Adama Garlacza. Przewodnikowi pomagał ks. Wojciech Dworak, który na codzień pracuje w jednej z wiedeńskich parafii oraz Siostry Urszulanki Unii Rzymskiej: s. Rafaella oraz s. Bernadetta. Wielicka grupa pielgrzymkowa liczyła w tym roku 153 osoby. 

    Tegoroczne rozważania pielgrzymkowe związane były z tajemnicą Ducha Świętego i Jego obecności w życiu chcrześcijanina. Podczas pielgrzymki pątnicy modlili się między innymi w intencjach Ojca Świętego oraz naszej Ojczyzny w setną rocznicę odzyskania niepodległości. Był to też czas dziękczynienia za beatyfikację Hanny Chrzanowskiej, której relikwie towarzyszyły pielgrzymom. 

   Wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób wspomogli materialnie wielicką grupę pielgrzymkową serdecznie dziękujemy. W imieniu pielgrzymów dziękujemy także tym, którzy wspierali ich duchowo. 

    Pielgrzymom oraz przyjaciołom grupy 21 przypominamy o planowanych spotkaniach popielgrzymkowych: 22 września o godz. 17.00 w Koźmicach Małych oraz 13 stycznia 2019 r. o godz. 18.00 w kościele św. Klemensa w Wieliczce (spotkanie opłatkowe). 

Parafia Rzymskokatolicka św. KLEMENSA w Wieliczce

“Wy jesteście solą dla Ziemi”

Mateusz 5, 13