Koniec wakacji :)


  Tradycją Archidiecezji Krakowskiej jest doroczna pielgrzymka dzieci i młodzieży do Kalwarii Zebrzydowskiej, aby u stóp Matki Bożej dziękować za czas rekolekcji wakacyjnych i prosić Boga przez Jej wstawiennictwo o potrzebne łaski w rozpoczynającym się nowym roku szkolnym i formacyjnym. Na pielgrzymce nie mogło więc zabraknąć młodzieży Ruchu Światło-Życie, Liturgicznej Służby Ołtarza naszej parafii oraz członków Wspólnoty Domowego Kościoła. 

   Pielgrzymka przyniosła duchowe łaski oraz radość z daru błogosławieństwa nowych animatorów Oazy wśród których znalazły się Kinga i Karolina z naszej wspólnoty. 

Parafia Rzymskokatolicka św. KLEMENSA w Wieliczce

“Wy jesteście solą dla Ziemi”

Mateusz 5, 13