Spotkanie popielgrzymkowe


W sobotę 22 września 2018 r. odbyło się w Koźmicach Małych spotkanie popielgrzymkowe pątników Grupy 21 Pieszej Pielgrzymki Krakowskiej na Jasną Górę. Spotkanie rozpoczęła Msza św. w czasie której ks. Adam podjął refleksję nad duchowymi owocami pielgrzymki i nad tym, co znaczy być pielgrzymem po zakończeniu wędrówki na Jasną Górę. Po zakończeniu liturgii był czas na wspólny posiłek. Nie brakło też pomysłów jak jeszcze lepiej udoskonalić organizację grupy pielgrzymkowej na następne lata. 





Parafia Rzymskokatolicka św. KLEMENSA w Wieliczce

“Wy jesteście solą dla Ziemi”

Mateusz 5, 13