Pielgrzymka młodzieży niepełnosprawnej


   W sobotę 10 listopada 2018, w przeddzień setnej rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości, Wspólnota Młodzieży Niepełnosprawnej wyruszyła w pielgrzymkę do stóp Matki Bożej Kalwaryjskiej oraz domu św. Jana Pawła II w Wadowicach.

      Miesiąc temu obchodziliśmy rocznicę 40 - lecia wyboru Jana Pawła II na Papieża. Stąd kierunek naszego pielgrzymowania. Najpierw Kalwaria Zebrzydowska - miejsce tak drogie i bliskie sercu świętego Papieża - naszego Rodaka, który tam właśnie powiedział: "Proszę aby się za mnie tutaj modlono za życia mojego i po mojej śmierci...". Msza święta przy tym samym ołtarzu przy którym Papież w 2002 roku odprawił ostatnią Mszę świętą na Ojczystej Ziemi i modlitwa przed tym samym Wizerunkiem Kalwaryjskiej Matki, przed którym modlił się Największy Syn Polskiej Ziemi. A potem Wadowice i dom, w którym 98 lat temu przyszło na świat dziecko, które wiele lat później stanęło na tej samej ziemi już jako Namiestnik Jezusa Chrystusa, by w tym mieście powiedzieć, że "Tutaj wszystko się zaczęło...". Parafia Rzymskokatolicka św. KLEMENSA w Wieliczce

“Wy jesteście solą dla Ziemi”

Mateusz 5, 13