Parafialny Zespół Caritas


Z okazji obchodzonego II Światowego Dnia Ubogich chcemy podsumować pracę Parafialnego Zespołu Caritas. Z myślą o najbardziej potrzebujących w naszej wspólnocie parafialnej powstała grupa ludzi, którzy bezinteresownie poświęcają czas dla bliźnich. Dziś dziękujemy Bogu za nich oraz za tych, którzy w jakikolwiek sposób wspierają działalność charytatywną. 

 

Sprawozdanie Parafialnego Zespołu Caritas

Parafia Rzymskokatolicka św. KLEMENSA w Wieliczce

“Wy jesteście solą dla Ziemi”

Mateusz 5, 13