Wielki Tydzień


W Wielki Wtorek i Wielką Środę w naszym kościele spowiedź od 8.00 do 18.00. Prosimy nie odkładać spowiedzi na później, bo można pozostać na święta bez spowiedzi!
Triduum Paschalne - czyli celebracja trzech zbawczych wydarzeń: Misterium Chrystusa Ukrzyżowanego, Pogrzebanego i Zmartwychwstałego rozpoczyna się Mszą Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek i kończy drugimi nieszporami Niedzieli Zmartwychwstania.
Wielki Czwartek - pamiątka ustanowienia sakramentu Eucharystii i kapłaństwa. Liturgia Wieczerzy Pańskiej o godz. 18.00, następnie czuwanie z ciemnicy.
Wielki Piątek - pamiątka męki i śmierci Pana Jezusa. Rozpoczęcie nowenny przed świętem Miłosierdzia i Droga Krzyżowa o godz. 15.00. Liturgia Męki Pańskiej
o godz. 18.00, potem adoracja krzyża i adoracja przy grobie Pana Jezusa. W tym dniu obowiązuje post ścisły.
Wielka Sobota - modlitewne czuwanie przy grobie Pańskim. Poświęcenie pokarmów przy krzyżu misyjnym od 8.00 do 15.00 co pół godziny, na os. Lekarka o 11.00. Poświęconymi pokarmami można się podzielić z ubogimi. Na placu obok krzyża będą wystawione specjalne kosze. Liturgia Wigilii Paschalnej o 20.00, po Mszy św. procesja rezurekcyjna. Szczegóły Wielkiego Tygodnia i plan adoracji
w ciemnicy i przy grobie na plakatach w gablotach i na stronie internetowej.

 

Wielki Czwartek

Wielki Piątek

Wigilia Paschalna

Parafia Rzymskokatolicka św. KLEMENSA w Wieliczce

“Wy jesteście solą dla Ziemi”

Mateusz 5, 13