Wielkanoc


Drodzy Parafianie,
w imieniu wszystkich kapłanów pracujących w naszej parafii
pragnę złożyć Wam życzenia z okazji świąt Zmartwychwstania.

Życzę Wam, abyście oczami Waszej wiary mogli ujrzeć Zmartwychwstałego Jezusa,
który odbiera nasze lęki, podnosi z upadków i nadaje sens Waszemu życiu.

Niech ta wiara przemienia Wasze życie i napawa je nadzieją.

Niech rozbudzi w Was żar tęsknoty za Jezusem,
pragnieniem spotkania się z Nim w Słowie i Eucharystii.

Niech ta wiara wreszcie uczyni piękniejsze Wasze relacje z ludźmi.

Niech one będą pełne miłości i życzliwości.

Chrystus zmartwychwstał, Alleluja!

 

Ks. Wojciech Olszowski, proboszcz

Parafia Rzymskokatolicka św. KLEMENSA w Wieliczce

“Wy jesteście solą dla Ziemi”

Mateusz 5, 13