Uroczystość NMP Królowej Polski


   W Uroczystość NMP Królowej Polski zgromadziliśmy się na Eucharystii, aby za przyczyną Maryi wypraszać potrzebne łaski dla naszego Narodu.

   Dziękujemy wszystkim tym, którzy swoją obecnością na Mszy świętej dali świadectwo duchowej troski o Polskę. Dziękujemy także wszystkim delegacjom i chórowi "Lutnia", który przez śpiew uświetnił liturgię.

 

 

Parafia Rzymskokatolicka św. KLEMENSA w Wieliczce

“Wy jesteście solą dla Ziemi”

Mateusz 5, 13