Parafialna Rada Duszpasterska rozpoczyna pracę


Czym jest Rada Parafialna? Rada Parafialna jest organem doradczym księdza Proboszcza i reprezentacją wspólnoty parafialnej. Rada z jednej strony wspomaga i koordynuje organizację pracy duszpasterskiej, a z drugiej strony wyraża opinię o sprawach parafii oraz wysuwa propozycje dotyczące różnych form duszpasterstwa i działalności na rzecz wspólnoty parafialnej. Stara się też pomagać duszpasterzom w rozeznaniu problemów społeczno-religijnych, występujących na terenie parafii tak, aby spełniali oni z należytym skutkiem rolę przewodników dla ludzi. Zmierza też do uaktywnienia poszczególnych wiernych, w grupach i wspólnotach parafialnych. W skład Rady parafialnej naszej parafii wchodzą następujące osoby:

1. Przewodniczący – Ks. Wojciech Olszowski, proboszcz
2. Przedstawiciel księży pracujących w parafii: Ks. Rafał Bobek
3. Przedstawicielka zgromadzenia zakonnego: S. Hiacynta Olender 
4. Przedstawicielka katechetów w naszej parafii: Pani Izabela Malicka
5. Przedstawicielka grup parafialnych naszej parafii: Pani Patrycja Hebda
Osoby powołane przez Ks. Proboszcza: 
6. Pani Ewa Żmudzka-Kmiecik 
7. Pan Andrzej Komisarz 
8. Pan Jakub Słupiński
9. Pan Piotr Dobosz
Osoby wskazane przez ogół parafian:
10. Pani Martyna Gawor-Edery
11. Pan Janusz Nędza
12. Pan Wojciech Jakubiak
13. Pan Dariusz Młyński
14. Pan Jan Tylek
15. Pani Elżbieta Kalwajtys
16. Pani Barbara Panuś 

Parafia Rzymskokatolicka św. KLEMENSA w Wieliczce

“Wy jesteście solą dla Ziemi”

Mateusz 5, 13