Parafia św. Klemensa w Wieliczce

Parafia św. Klemensa

Sakramenty i sakramentalia

Formalności związane z sakramentami

  

 Chrzest święty

Brama wszystkich sakramentów - jak Kościół nazywa Chrzest - otwiera się w sposób uroczysty podczas Mszy świętych: w drugą i czwartą niedzielę miesiąca o godz. 14.15. Wcześniej należy zgłosić dziecko w kancelarii parafialnej przynosząc jego akt urodzenia oraz akt ślubu rodziców dziecka (o ile takowy jest). Nie potrzeba tych dokumentów kopiować, gdyż z nich dokonujemy odpisu do ksiąg parafialnych. Jeżeli chodzi o chrzest dziecka nie będącego naszym parafianinem (gdyż mieszka w innej parafii) należy dostarczyć zgodę na chrzest poza parafią zamieszkania z właściwego Urzędu Parafialnego.

Zapisując dziecko do chrztu wybieramy rodziców chrzestnych, którymi mogą być tylko praktykujący katolicy, na których nie ciąży żadna kara kościelna (osoby żyjące bez ślubu nie są w komunii z Bogiem dlatego też nie mogą pełnić zadań rodziców chrzestnych). Podejmując się roli chrzestnych sami bierzemy obowiązek religijnego wychowania dziecka i dawania mu świadectwa wiary - stąd owa konieczność realnego podejmowania życia z Bogiem z poszanowaniem Dziesięciu Przykazań. Jeżeli chrzestni rodzice pochodzą z innych parafii niż nasza mają obowiązek dostarczyć (w sam dzień chrztu) urzędowe zaświadczenie o tym, że są praktykującymi katolikami, które pobierają ze swojej parafii zamieszkania. Chrzestnym rodzicem może być wierzący i praktykujący katolik, kóry przyjął sakrament bierzmowania.

 Pierwsza Komunia Święta

           Od 2019 roku w naszej parafii uroczystość Pierwszej Komunii Świętej będzie odbywać się podczas Mszy św. o godz. 11.30 w następującym porządku:

I niedziela maja - Szkoła Podstawowa nr 2

II niedziela maja - Szkoła Podstawowa nr 3

III niedziela maja - Szkoła Podstawowa Montessori

Bierzmowanie

Sakrament zwany w Tradycji Kościoła sakramentem dojrzałości chrześcijańskiej, wprowadza człowieka w doświadczenie świadomego przeżywania wiary na różnych płaszczyznach życia. Przygotowuje się człowiek do tego "namaszczenia Duchem Świętym" poprzez życie chrześcijańskie zogniskowane na modlitwie, sakramentach, poznawaniu prawd wiary oraz praktykowaniu moralnych wskazań Jezusa będących wyjaśnienim Dekalogu.

Bliższe przygotowanie do sakramentu bierzmowania obejmuje cykl trzech lat - zgodnie z wytycznymi Episkopatu Polski. Pierwsze dwa lata to spotkania comiesięczne, zaś rok trzeci - spotkania cotygodniowe. Spotkania te stanowią dopełnienie szkolnej katechezy (wiadomości) w kierunku przeżycia wspólnoty wiary. Dojrzałość, to podejmowanie świadectwa życia w bliskości Jezusa, dlatego wprowadzamy młodzież w odnowienie osobistej więzi z Jezusem poprzez róznarakie formy modlitwy - stąd owa konieczność przeżycia pewnej liczby nabożeństw w ciągu roku liturgicznego, podejmowania systematycznej pracy nad sumieniem poprzez spowiedź i częstą Komunię świętą.

Bierzmowanie zazwyczaj ma miejsce w naszej parafii na wiosnę i przystępują do niego gimnazjaliści klas trzecich po uprzednim podjęciu owego trzyletniego cyklu przygotowań. Zapisy do Bierzmowania zapowiadamy w ogłoszeniach parafialnych we wrześniu każdego roku.

 Małżeństwo

Sakrament małżeństwa jest Bożą piecięcią na serca małżonków, którzy na Bożym fundamencie pragną wznosić wspólnotę rodziny. Przygotowaniem do sakramentu jest życie narzeczonych i ich rodzin w otoczeniu których dojrzewają do prawdziwej miłości. Co do przygotowania bliższego, to zawiera się ono w trzech punktach:

  • Do kancelarii parafialnej zgłąszamy się na 3 miesiące przed planowanym ślubem (wcześniej sprawdzamy interesującą nas datę i godzinę) i przynosimy ze sobą: metrykę chrztu (osoby nie ochrzczone w naszej parafii) z adnotacją o bierzmowaniu (nie starszą niż 6 miesięcy od daty wystawienia), dowód tożsamości, zaświadczenie z USC o braku okoliczności wykluczających zawarcie małżeństwa, świadectwo ukończenia katechezy z ostatniej klasy szkoły.
  • Po spisaniu protokołu rozmów z narzeczonymi, otrzymują oni zapowiedzi, które należy dostarczyć do parafii aktualnego zamieszkania oraz "karteczki" poświadczające przystąpienie do spowiedzi świętej. Pierwsza powinna odbyć się w najbliższym czasie po spisaniu protokołu, druga przed samym ślubem. Narzeczeni są zobligowani do podjęcia kursu przedmałżeńskiego i rozmowy w poradni życia rodzinnego, co poświadczają odpowiednimi dokumentami. Należy dostarczyć je do kancelarii przed ślubem.
  • Najpóźniej na tydzień przed uroczystością zawarcia sakramentu małżeństwa należy dostarczyć do kancelarii parafialnej brakujące dokumenty i omówić przebieg ceremonii skramentalnej. Osobno należy się skontaktować z siostrą zakrystianką co do wystroju kościoła (o ile narzeczeni mają takie życzenie) oraz z Panem organistą.

Właściwym szafarzem sakramentu małżeństwa jest duszpasterz miejsca zamieszkania narzeczonych. Narzeczeni, z których żadne nie należy do naszej parafii, mają obowiązek dostarczyć z parafii narzeczonej lub narzeczonego odpowiednie zezwolenie na spisanie protokołu przedślubnego i pobłogosławienie małżeństwa w naszej parafii.

Kursy przedmałżeńskie dla narzeczonych organizowane są w naszej parafii w wyznaczone dni w ciągu roku. Daty są podawane z wyprzedzeniem miesięcznym na stronie internetowej Wydziału Duszpasterstwa Rodzin (wdr.diecezja.pl). Zapisów na kurs należy dokonać w Wydziale Duszpasterstwa Rodzin Kurii Krakowskiej od poniedziałku do piątku w godzinach: 9.00-13.00 oraz we wtorki i czwartki w godzinach: 15.30-18.00. Zapisów dokonuje się telefonicznie: 12/628-81-49 lub 12/628-81-50. Poradnia życia małżeńskiego otwarta jest przy naszej parafii we wtorki w godzinach: 17.00-19.00. 

 Namaszczenie chorych

O każdej porze dnia i nocy można zgłaszać potrzebę przyjęcia sakramentu namaszczenia chorych, nie mniej nie wolno nam zapominać, że sakramentów udziela się osobom żyjącym! Nie zwlekajmy więc na ostatni moment agonii, bo nie wiemy ile czasu pozostało choremu. Zwłaszcza, jeśli chodzi o przewlekłą bądź ciężką chorobę. Sakrament jest dla chorych nie chciejmy więc kojarzyć go z samym umieraniem.

W każdy pierwszy piątek miesiąca i w sobotę po pierwszym piątku, udajemy się w odwiedziny do zgłoszonych chorych, aby zanieść im pocieszenie płynące z sakramentów: spowiedzi, komunii świętej i właśnie namaszczenia chorych. Dobrze jest zadbać o takie spotkanie, kiedy chory zmaga się z krzyżem cierpienia, aby mógł świadomie doświadczyć Chrystusowego wsparcia. Zgłoszenia chorego do odwiedzin - zarówno jednorazowych, jak i na stałe można dokonać w zakrystii, w kancelarii parafialnej, jak i telefonicznie. Wzywając kapłana do chorego pamiętajmy, że przychodzi z Panem Jezusem i przygotujmy stół nakryty białym obrusem, a na nim krzyż i zapaloną świecę.

 Pogrzeb

Zgłoszenia pogrzebu można dokonać poza godzinami urzędowania kancelarii u księdza dyżurnego. Należy przyjść z ustalonym już w Zarządzie Cmentarza terminem pogrzebu. Z racji podejmowania pracy katechetycznej w szkołach pogrzeby odprawiamy w przedziale czasowym od 12.30 do 15.00. Przychodząc do kancelarii przynosimy ze sobą akt zgonu z USC (bez konieczności kopiowania, gdyż dokonujemy odpisu dokumentu). Kiedy chodzi o pogrzeb osoby nie będącej naszym parafianinem należy dostarczyć pozwolenie na pogrzeb poza parafią z właściwego zmarłemu Urzędu Parafialnego. O pogrzebie należy powiadomić Pana organistę, jeśli rodzina życzy sobie oprawy muzycznej.

Parafia Rzymskokatolicka św. KLEMENSA w Wieliczce

“Wy jesteście solą dla Ziemi”

Mateusz 5, 13