Opublikowane:
Miesiąc: Luty 2020

Nowe wspólnoty

Nowe wspólnoty

Bóg, mówiąc do Mojżesza, nakazuje mu powtórzyć całej społeczności Izraela, a tym samym nam, słowa: Bądźcie świętymi, bo Ja jestem święty, Pan, Bóg wasz! (Kpł 19,2b). A więc jesteśmy wezwani przez Boga do wysiłku, który polega na dążeniu do świętości.