Jubileusz dwudziestolecia kapłaństwa ks. Zygmunta Jamroza

Jubileusz dwudziestolecia kapłaństwa ks. Zygmunta Jamroza

Jubileusz dwudziestolecia kapłaństwa to dzień dziękczynienia. Razem Jubilatem dziękujemy Bogu za dar jego życia, za rodzinny dom, za śp. rodziców: mamę Bronisławę, która zmarła, dwa tygodnie po urodzeniu ks. Zygmunta i tatę Stanisława, który zmarł 10 lat temu. Dziękujemy za babcię Jadwigę, która go wychowywała po śmierci mamy. Dziękujemy także za wszystkich przyjaciół, rówieśników, nauczycieli Księdza Jubilata i za tych wszystkich, którzy tworzyli środowisko sprzyjające rozwojowi jego człowieczeństwa i kapłaństwa.

Po ukończeniu szkoły średniej ks. Zygmunt wyjechał do Czech, do Seminarium w Hradec Králové. Były to lata formacji i studiów filozoficzno-teologicznych. Później rozpoczął pracę duszpasterska w parafiach Zbýšov, Habry, Chotěboř i w wielu innych mniejszych parafiach i ośrodkach duszpasterskich w Czechach. Po powrocie do Polski przez rok pracował w parafii Tomice, by w 2013 roku powrócić tutaj, do Wieliczki, aby kontynuować pracę duszpasterską wśród swoich rodaków.

Życzymy Ci, Księże Zygmuncie, aby nigdy nie zabrakło Ci wiary w moc Tego, który Cię wybrał i którego Ty wybrałeś, jako drogę, prawdę i życie. Ta wiara da Ci siłę, ta wiara obroni Cię przed zniechęceniem, ta wiara da Ci odwagę do całkowitego poświęcenia się w służbie Bogu i człowiekowi na wzór Chrystusa. Tylko w takim oddaniu zawiera się przepis na szczęście Twojego życia. I o to Twoje szczęście dzisiaj wspólnie się modlimy. Szczęść Boże.

Komentowanie jest wyłączone.