Pożegnanie Siostry Franciszki

Siostra odchodzi z naszej parafii do innych zadań, które Bóg stawia na drodze jej powołania zakonnego.Siostra Franciszka pomagała Siostrze Hiacyncie dbać o nasz parafialny kościół – Dom Pana Jezusa. Między innymi przygotowywała ołtarz do Mszy św. i do nabożeństw, dekorowała kwiatami kościół na różne uroczystości, dbała o czystość świątyni.

Jednak tym co Ją pochłaniało, czemu poświęcała większość swojego czasu w Wieliczce, była Świetlica Środowiskowa św. Kingi, obejmująca opieką 60 dzieci z naszej parafii.Pod kierownictwem Siostry Franciszki Świetlica zyskała nowy kształt, zwiększyła się ilość zajęć a także ilość przychodzących tutaj dzieci. Świetlica stała się dla dzieci drugim domem, gdzie za radością przychodziły odrabiać lekcje, ciekawie i mądrze spędzać wolny czas a także korzystać z zajęć rekreacyjnych.Siostra dbała także o rozwój duchowy swoich wychowanków. Dzieci uczęszczały do kościoła na Mszę św. chodziły do spowiedzi i Komunii św. w każdy I piątek miesiąca, brały udział w nabożeństwach różańcowych, roratach, drodze krzyżowej czy nabożeństwie majowym.Więzi i relacje dzieci umacniały podczas corocznych wakacyjnych kolonii, na które same zbierały środki finansowe przy kościele św. Klemensa, za upieczone przez siebie ciastka czy wykonane pamiątki.Chcemy Siostrze Franciszce podziękować za Jej serce, troskę, oddanie, trud jaki włożyła w dzieło Świetlicy św. Kingi przy parafii św. Klemensa w Wieliczce. Dla dzieci była Siostra drugą mamą, wszystko co robiła było dla dzieci i z myślą o dzieciach.

Siostro Franciszko, będzie nam Siostry brakowało. Będziemy modlić się za Siostrę o opiekę Bożą w nowym miejscu pracy. Liczymy, że Siostra będzie nas odwiedzać. Niech Bóg Siostrę błogosławi. Szczęść Boże.