Wielkanoc 2021

Wielkanoc 2021

A jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, daremne jest nasze nauczanie,
próżna jest także wasza wiara (1 Kor 15,14).
Otwierając się na przeżycia Misterium Paschalnego
możemy doświadczyć tajemnicy miłości Boga do człowieka.
Bóg bowiem tak umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał,
aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne (J 3,16).
Dlatego wśród doświadczeń obecnego czasu,
nie tracąc nadziei i pełni ufności zwracajmy się to tego, który jest Panem życia i śmierci.
Niech Zmartwychwstanie Chrystusa, przeżywane w gronie naszych najbliższych,
będzie źródłem radości i pokoju, a Jego błogosławieństwo nie nam zawsze towarzyszy.

Z radosnym Alleluja
Duszpasterze parafii p.w. św. Klemensa w Wieliczce

Komentowanie jest wyłączone.