XXXIX pielgrzymka na Jasną Górę

6 sierpnia ze Wzgórza Wawelskiego wyruszyła 39 Piesza Pielgrzymka Krakowska na Jasną Górę.

Nasza Parafia wędrowała w grupie 21 – wielickiej. Do przejścia mieliśmy ok. 150 km. Duchowymi przewodnikami byli ks. Krzysztof i ks. Tomasz wraz z Siostrą Franciszką i braćmi klerykami. W wielickiej grupie wędrowało 135 pielgrzymów.

W drodze modliliśmy się za naszą Ojczyznę za nasze rodziny, o święte powołania kapłańskie, zakonne i rodzinne ze swoich wspólnot parafialnych, oraz w powierzonych pielgrzymom intencjach. Po drodze pielgrzymi nawiedzili Sanktuarium w Pilicy oraz w Leśniowie. W niedzielą 11 sierpnia do pielgrzymów dołączyło kilkadziesiąt osób, wraz z ks. Proboszczem i Siostrą Hiacyntą.

Na Jasną Górę do tronu naszej Matki i Królowej pielgrzymi dotarli późnym popołudniem 11 sierpnia. Dziękujemy Panu Bogu i Matce Bożej za błogosławiony czas pieszej pielgrzymki.

Podziękowania
Dobiegła końca 39 Piesza Pielgrzymka Krakowska na Jasną Górę. Pragniemy wyrazić wdzięczność wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do tego, że Grupa wielicka nr 21, szczęśliwie dotarła do Matki Bożej. 
Dziękujemy ks. Tomaszowi Bajerowi, ks. Krzysztofowi Krawczykowi, Siostrom Hiacyncie i Franciszce, klerykom w wśród nich klerykowi Stanisławowi Augustynkowi za przewodniczenie grupie i opiekę duszpasterską. 
Dziękujemy wszystkim porządkowym i funkcyjnym (kwatermistrzom, tym którzy kierowali ruchem i dbali o bezpieczeństwo, animatorom muzycznym, obsłudze medycznej, wiozącym bagaże), którzy podczas całej pielgrzymki troszczyli się o to, aby pielgrzymi mogli w spokoju i bezpiecznie dotrzeć na Jasną Górę. 
Dziękujemy tym, którzy materialnie wsparli pielgrzymowanie Grupy 21: Kopalni Soli w Wieliczce za ufundowanie śpiewników dla pielgrzymów, Drugiej Róży Męskiej i Pielgrzymom, którzy uczestniczą we Mszy św. w Kopalni. 
Dziękujemy Salonowi samochodowemu „MARIMEX”, Firmie „WESEM”, Zakładowi Pogrzebowemu „KIR”. 
Dziękujemy osobom indywidualnym: Izabeli Malickiej i Agacie Piaseckiej oraz Romanowi Koszykowi i Markowi Burlidze. 
Dziękujemy wszystkim Parafianom i gościom za intencje i ofiary jakie złożyli do puszki na ołtarzu Miłosierdzia Bożego, a także tym, którzy modlitwą i cierpieniem duchowo wspierali pielgrzymujących na Jasną Górę. 
Wreszcie dziękujemy wszystkim pielgrzymom, tym którzy szli sześć dni, ale też tym, który szli jeden dzień za ducha modlitwy, za życzliwość, wzajemną pomoc i miłość do Matki Bożej i Pana Jezusa. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku pójdzie nas jeszcze więcej. 
Już dzisiaj zapraszamy wszystkich pielgrzymów Grupy 21 na spotkanie popielgrzymkowe do Koźmic Małych w sobotę 19 października. Szczegóły podamy w późniejszym terminie. 
Jednocześnie informujemy, że Msza święta w intencji wszystkich Funkcyjnych oraz i darczyńców Grupy 21 będzie odprawiona w niedzielę 6 października o godz. 11:30.