Obraz Matki Bożej Patronki Solidarności Robotników w Parafii św. Klemensa (7-14 sierpnia 2021 r.)

Obraz Matki Bożej Patronki Solidarności Robotników w Parafii św. Klemensa (7-14 sierpnia 2021 r.)

Przywitanie i wprowadzenie obrazu Matki Bożej do naszego kościoła pw. św. Klemensa nastąpi w sobotę 7 sierpnia o godz. 17:45. a następie odbędzie się Msza święta.

Przez cały tydzień na Mszach św. o godz. 18:00 będziemy się modlić w intencji świata pracy. Do modlitwy zapraszamy ludzi pracy, a więc nauczycieli, służbę zdrowia, górników, rolników, policjantów, strażaków, rzemieślników, ludzi pracujących w różnych firmach.

W ostatnim dniu pobytu obrazu Matki Bożej w naszej parafii 14 sierpnia w sobotę zapraszamy na Mszę świętą o godz. 8:00 rano. Po Mszy św. pożegnamy i odprowadzimy obraz do drzwi kościoła skąd odjedzie do następnej parafii św. Józefa w Krakowie Podgórzu.

Peregrynacja obrazu Matki Bożej Robotników ma na celu uwrażliwienie ludzi pracujących na swoje wzajemne potrzeby, a także modlitwę zawierzenia Bogu przez pośrednictwo Maryi i bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Już 7 sierpnia Czarna Madonna zagości w naszej parafii.

Peregrynacja obrazu jest tradycją NSZZ „Solidarność”. Obraz i jego peregrynacja związane są z Ogólnopolską Pielgrzymką Ludzi Pracy na Jasną Górę, która odbywa się co roku w trzecią sobotę i niedzielę września. Po raz pierwszy została zorganizowana w 1983 roku przez ks. Jerzego Popiełuszkę dla robotników Huty Warszawa. Rok później, pielgrzymi przybyli z wielu regionów Polski i modlili się o dobrą i godną pracę oraz o godne traktowanie pracowników. Każdego roku podczas Mszy św. na Jasnej Górze ikonę przejmuje region, który będzie organizatorem Pielgrzymki Ludzi Pracy w kolejnym roku.

Tło obrazu, na którym widnieje wizerunek Matki Bożej Częstochowskiej stanowi biało-czerwona flaga upamiętniająca zrywy robotnicze. Obraz wykonano w trzech kopiach różnej wielkości. Najmniejszy z nich otrzymał na własność bł. ks. Jerzy Popiełuszko i w prywatnej rozmowie stwierdził, że dla niego jest to Matka Boża Solidarności. Drugi, nieco większy, trafił do kościoła św. Brygidy w Gdańsku. Natomiast największy obraz związkowcy podlaskiej Solidarności przekazali podczas II Pielgrzymki Ludzi Pracy na Jasną Górę w 1984 r. jako symbol spotkań u stóp Czarnej Madonny.

Zapraszamy do wspólnej modlitwy za świat pracy!

Komentowanie jest wyłączone.