Informacje na temat działalności duszpasterskiej Parafii w czasie epidemii koronawirusa

Umiłowani w Chrystusie Siostry i Bracia, drodzy Parafianie!

Przeżywamy trudny czas niepokoju, ale patrzymy w nadzieją w przyszłość. Kościół zawsze takie sytuacje odczytuje jako wezwanie do modlitwy i pokuty. Dlatego trwajmy na modlitwie. Módlmy się, aby Bóg pozwolił opanować groźną epidemię i powstrzymał koronawirusa. Prośmy, aby chronił nasze rodziny i przywrócił zdrowie zarażonym. Prośmy także o zdrowie i siły dla lekarzy i personelu medycznego oraz wszystkich tych, którzy pracują nad naszym bezpieczeństwem. Nie popadajmy w rozpacz i zwątpienie. Jezus powiedział: Nie lękajcie się… odwagi! Ja jestem, nie bójcie się! On przeprowadzi nas przez ten trudny czas, umocni i zjednoczy. Codziennie powtarzajmy Jezu ufam Tobie!

Siostry i Bracia,
Zgodnie z Dekretem Arcybiskupa Metropolity Krakowskiego bardzo prosimy wszystkich, o pozostanie w domach i uczestniczenie w niedzielę we Mszy św. przez środki społecznego przekazu łącząc się duchowo z miejscami, gdzie sprawowana będzie Najświętsza Ofiara. Z naszego kościoła pw. św. Klemensa w Wieliczce będziemy transmitować przez Facebooka Mszę św. o godz. 10.00. Komunii św. udzielamy tylko na rękę!

Nie będzie nabożeństw Gorzkich Żali i Drogi Krzyżowej. Prosimy te nabożeństwa odprawić sobie indywidualnie.

Msze św. w naszym kościele odprawiamy tak jak w każdą niedzielę (począwszy od sobotniej, wieczornej Mszy) według przyjętych intencji. Jednak do kościoła na pewno będą mogły wejść tylko osoby, które w tym dniu mają zamówioną intencję. Łączna ilość wiernych wraz z kapłanami i służbą kościelną nie może przekroczyć 50 osób. Otwarte będzie tylko jedno wejście do kościoła od strony południowej. Bardzo proszę przyjąć te ograniczenia ze zrozumieniem. To dla bezpieczeństwa nas wszystkich!

Wierni nie uczestniczący w tym dniu we Mszy św. w kościele nie zaciągają grzechu ciężkiego. Arcybiskup Metropolita Krakowski udzielił dyspensy od tego obowiązku do 29 marca włącznie, a więc przez trzy kolejne niedziele.

Msze św. w tygodniu odprawiany jak codziennie według przyjętych intencji, jednak będziemy pilnować, aby we Mszy św. nie uczestniczyło łącznie więcej niż 50 osób.

Nasz kościół będzie otwarty cały dzień a na ołtarzu będzie wystawiony Najświętszy Sakrament. Księża spowiadają jak w każdy dzień.

Codziennie o 20.30 wszyscy kapłani i siostry naszej parafii będziemy odmawiać różaniec w kościele bez udziału wiernych. Prosimy Was, łączcie się z nami w tej modlitwie w swoich domach. Odmawiajcie codziennie różaniec i koronkę do Miłosierdzia Bożego, podejmujcie post. Codziennie jesteśmy do Waszej dyspozycji w kościele. W razie pytań prosimy dzwonić pod numer: 722 011 333.

Prosimy troszczcie się o siebie nawzajem. Zwróćcie uwagę na sąsiadów, szczególnie osoby straszę, chore, samotne. Pomagajcie sobie nawzajem w robieniu zakupów. Gdyby była potrzeba, Parafialny Zespól Caritas jest gotowy zrobić i dowieźć zakupy na miejsce osobom chorym, starszym i samotnym. Codziennie w tej sprawie w godz. od 9.00 do 13.00 można dzwonić pod numer telefonu: 662 684 952 lub 667 206 581.

Niech Was Bóg błogosławi!
Wasi Duszpasterze