Uroczystość zawierzenia się Niepokalanemu Sercu Maryi

Uroczystość zawierzenia się Niepokalanemu Sercu Maryi

Wiele osób (nie tylko z naszej parafii) zgromadziło się 13 października br. w naszym kościele na uroczystości zawierzenia się Niepokalanemu Sercu Maryi w ramach projektu oddanie33. Uroczystość rozpoczęła się o godz. 17:30 modlitwą różańcową odmawianą w intencji wszystkich składających akt zawierzenia i o błogosławione owoce tego aktu. Kilka minut po godz. 18:00 rozpoczęła się uroczysta Msza św. połączona z aktem zawierzenia.
W homilii ks. Proboszcz mówił m. in. O Maryi, która jest Niewiastą obleczoną w słońce.

Jezus stawia dzisiaj przez nami znak – swoją Matkę Maryję. Mówi Oto Matka Twoja. To Niewiasta obleczona w słońce. My przyjmujemy ten znak jako swój a wyrazem tego niech będzie to oddanie i zawierzenie się Maryi. Trzeba więc jak Maryja oblec się w słońce. Słońce od samego początku chrześcijaństwa symbolizowało Jezusa. W liturgii mówimy o Jezusie jako o wschodzącym słońcu, które nie zna zachodu. Wzeszło jeden raz i świeci nad nami. Przyoblec się w Jezusa to znaczy bardziej żyć Jego życiem niż własnym. To jest konieczne, jeśli się poważnie myśli o zwycięstwie ostatecznym, jeśli się poważnie myśli o zbawieniu. Przyoblec się w Jezusa – to wejść z Nim w bardzo intymną relację, to mieć z Jezusem silną więź. Tego właśnie uczy nas Maryja – Niewiasta obleczona w słońce – mówił kaznodzieja.

Po homilii rozpoczął się akt zawierzenia. Wierni zgromadzeni w kościele, wspólnie wypowiadali słowa, oddania się Matce Bożej. Wśród tych słów znalazły się między innymi takie słowa:

…oddaję Ci całkowicie ciało i duszę swoją, moje serce i moją wolę,
moją pamięć i mój rozum, wszystkie myśli i pragnienia,
całe moje życie i moją działalność,
całą moją przeszłość, teraźniejszość i przyszłość,
mój czas i moje decyzje oraz wszystkie moje dobra wewnętrzne i zewnętrzne, nawet wartość dobrych moich uczynków, pozostawiając Ci całkowite i zupełne prawo rozporządzania mną i wszystkim bez wyjątku, co do mnie należy…

Wzruszającym momentem po akcie zawierzenia była procesja z białymi różami dla Maryi podczas ofiarowania. Biała róża, symbol czystości i wdzięczności Maryi.

Dziękujemy Maryi za Jej obecność z naszym życiu, dziękujemy ze Jej orędownictwo, opiekę i przewodnictwo w drodze do Jej Syna.

Wszystkim przybyłym dziękujemy za świadectwo wiary i miłości do Matki Najświętszej.

Zobacz galerię
Komentowanie jest wyłączone.