Krucjata modlitwy

Krucjata modlitwy

za dzieci i młodzież przez wstawiennictwo św. Józefa

Ikona św. Józefa wykonana w pracowni klasztoru Mniszek Benedyktynek w Żarnowcu

W odpowiedzi na prośby rodziców o modlitwę za ich dzieci oraz widząc potrzebę modlitwy w intencji młodego pokolenia zrodził się pomysł krucjaty modlitwy w intencji dzieci i młodzieży w naszej parafii i nie tylko.

Do tej krucjaty chcielibyśmy zaprosić przede wszystkim rodziców. Z Wami kochani rodzice przez wstawiennictwo św. Józefa chcemy Bożej opiece polecać Wasze dzieci.

Jeśli widzicie, że Wasze dziecko ma problemy z wiarą i praktykami religijnymi, jeśli doświadczacie problemów wychowawczych, jeśli zauważyliście, że dziecko uwikłało się w podejrzane znajomości, lub wkracza na drogę uzależnienia, jeśli pragniecie szczęścia dla waszych dzieci i zależy Wam na waszych dzieciach to po prostu módlcie się Wasze dzieci. Zaproście do tej modlitwy dziadka i babcię oraz rodziców chrzestnych Waszego czy Waszych dzieci.

Dla kogo jest ta krucjata?

• dla wszystkich rodziców, ponieważ każda matka i każdy ojciec zobowiązany jest do modlitwy za swoje dziecko,
• w szczególny sposób do tej modlitwy zapraszamy tych rodziców, którzy dzieci przeżywają jakiekolwiek problemy z wiarą, wychowawcze lub moralne,
• krucjata jest również dla tych rodziców, których dzieci przygotowują się do I Komunii św. i sakramentu bierzmowania,
• jeśli zdarzy się, że sami rodzice mają problem z wiarą i nie widzą potrzeby modlitwy za swoje dzieci, wtedy za te dzieci niech modlą się dziadkowie i rodzice chrzestni,
• podczas tej krucjaty chcemy objąć modlitwą całe młode pokolenie: dzieci młodzież, za których nie będzie miał się kto pomodlić.

Na czym polega krucjata modlitwy?

W każdą pierwszą środę miesiąca o godz. 19.00 przy ołtarzu św. Józefa odprawiana jest Msza św. za dzieci i młodzież we wszystkich intencjach waszych dzieci, szczególnie w trudnych sprawach wychowawczych oraz za wszystkich młodych ludzi. Tę modlitwę zanosimy do Boga przez wstawiennictwo św. Józefa patrona rodziny.

Intencje te można napisać na kartce i złożyć ją do na ołtarzu św. Józefa przed Mszą świętą albo wpisać w okienku poniżej.

Krucjata obejmuje także indywidualną, osobistą modlitwę za dziecko. Tak więc rodzice i wszyscy modlący się w intencji dziecka lub dzieci powinni odmówić codziennie dziesiątek różańca, a w każdą środę Litanię do św. Józefa i akt oddania dziecka św. Józefowi (te modlitwy są poniżej).

Dlaczego modlitwa przez wstawiennictwo św. Józefa?

Przede wszystkim dlatego, że przeżywamy rok św. Józefa i możemy przez Jego wstawiennictwo doświadczyć wielu łask. Ponadto św. Józef jest patronem rodziny. W zamyśle Bożym Chrystus przyszedł na świat w rodzinie. Jezus miał Matkę, która poczęła Go z Ducha Świętego oraz ziemskiego ojca i opiekuna, którym był św. Józef. Jeśli św. Józef z taka gorliwością i zaangażowaniem dbał i troszczył się o Pana Jezusa, to ufamy, że swoim wstawiennictwem zatroszczy się także o każde dziecko zawierzone Jego opiece i w ten sposób pomoże współczesnym rodzicom.


Litania do św. Józefa

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże – zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata, Boże –
Duchu Święty, Boże –
Święta Trójco, jedyny Boże –
Święta Maryjo – módl się za nami.
Święty Józefie,
Przesławny Potomku Dawida,
Światło Patriarchów,
Oblubieńcze Bogarodzicy,
Przeczysty Stróżu Dziewicy,
Żywicielu Syna Bożego,
Troskliwy Obrońco Chrystusa,
Głowo Najświętszej Rodziny,
Józefie najsprawiedliwszy,
Józefie najczystszy,
Józefie najroztropniejszy,
Józefie najmężniejszy,
Józefie najposłuszniejszy,
Józefie najwierniejszy,
Zwierciadło cierpliwości,
Miłośniku ubóstwa,
Wzorze pracujących,
Ozdobo życia rodzinnego,
Opiekunie dziewic,
Podporo rodzin,
Pociecho nieszczęśliwych,
Nadziejo chorych,
Patronie umierających,
Postrachu duchów piekielnych,
Opiekunie Kościoła Świętego,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

P: Ustanowił go panem domu swego.
W: I zarządcą wszystkich posiadłości swoich.
Módlmy się:
Boże, Ty w niewysłowionej Opatrzności wybrałeś świętego Józefa na Oblubieńca Najświętszej Rodzicielki Twojego Syna, spraw, abyśmy oddając Mu na ziemi cześć jako Opiekunowi, zasłużyli na jego orędownictwo w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Akt oddania pod opiekę św. Józefa swojego dziecka

Święty Józefie, Oblubieńcze Bogurodzicy Maryi, Opiekunie rodzin, któremu Bóg powierzył troskę o Jezusa i Maryję. Tobie poświęcam i oddaję moje dziecko (dzieci):

(tutaj można wymienić imię bądź imiona dzieci),

Najlepszy mój Ojcze, św. Józefie, przyjmij moje dziecko (dzieci) za Twoje dziecko, wychowanka i ucznia. Prowadź je prostą drogą do Jezusa i Maryi i naucz je kochać Pana Jezusa i Jego Matkę, czystą i ofiarną miłością, dobrze się modlić i być posłusznym woli Bożej. Naucz je walczyć ze złymi skłonnościami, z pokusami ciała, świata i szatana oraz uwolnij moje dziecko od wszelkich zniewoleń i uzależnień. Naucz je pracy nad kształtowaniem charakteru i umiejętności nabywania cnót. Piastunie Syna Bożego, czuwaj nad moim dzieckiem, jak strzegłeś Dzieciątka Jezus i bądź troskliwym Opiekunem jego duszy.

Św. Józefie zawierzam Ci także cała moją rodzinę, nasze prace, radości i cierpienia. Wprowadź Jezusa do naszego domu, pomóż przyjąć Go do naszych serc, uproś łaskę miłości, zgody i pokoju, aby nasza rodzina osiągnęła szczęście doczesne i wieczne. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen