Grupa Modlitwy Ojca Pio

Grupa Modlitwy Ojca Pio

Msza św. dla Grupy Modlitwy Ojca Pio jest odprawiana w każdy 23 dzień miesiąca o godz. 18.00;

Przed Mszą św. o godz. 17.15 modlitwa wspólna przed Najświętszym Sakramentem;

Spotkanie formacyjne w każdą drugą środę miesiąca po Mszy św. wieczornej
w sali św. Kingi

Ojciec Pio wiedząc jaką moc posiada modlitwa, wpadł na pomysł, aby zorganizować tzw. grupy modlitewne, coś na kształt zrzeszeń wiernych, którzy razem z Nim modliliby się nieustannie. Aby objąć modlitwą cały świat.

Kiedy powstały GMOP?

Trudno dokładnie powiedzieć, ale ich początków można szukać już w 1917 roku, kiedy to zimową porą zbierały się przy klasztornym kominku miejscowe kobiety, które Ojciec Pio uczył modlitwy, zwłaszcza rozważania męki Pańskiej. Do tych kobiet, które nazywano córkami duchowymi, dołączyli później mężczyźni, którzy byli synami duchowymi. Ruch bardzo się rozprzestrzenił podczas II wojny światowej i był odpowiedzią na apel Piusa XII o większą modlitwę chrześcijan.

Zadania grup modlitewnych O. Pio można by streścić czterema słowami:

  • elevare – wznosić modlitwy do Boga i błagać o miłosierdzie dla świata,
  • sentire – przez dobre uczestnictwo we Mszy św. dążyć do udziału w niezgłębionych skarbach miłości i cierpienia, które Matka Jezusowa ofiarowała Panu za zbawienie rodziny ludzkiej,
  • adorare – wielbić Boga, Chrystusa w Najświętszym Sakramencie,
  • vivere – żyć w łasce Bożej, w świadomości swego dziecięctwa.

Dnia 31 lipca 1968 roku Stolica Apostolska uznała grupy modlitewne za zrzeszenia religijne. W dniach, kiedy O. Pio odchodził z tego świata, działało ponad 70 grup modlitewnych w blisko dwudziestu krajach świata i należało do nich 70 tysięcy wiernych. Obecnie nie da się oszacować ilości grup a tym bardziej jej członków.

W naszej parafii Grupa Modlitwy Ojca Pio (GMOP) powstała 23 lutego 2020 roku. Opiekunem grupy jest ks. Wojciech Olszowski, proboszcz . Obecnie grupa liczy 35 osób.

21 czerwca 2020 r. był dla naszej parafii dnem szczególnym. W tym dniu bowiem nasza parafia otrzymała relikwie św. O. Pio. Z tej okazji na wszystkich Mszach św. kazania wygłosił O. Roman Rusek, z Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów, krajowy koordynator grup modlitwy św. O. Pio. Po Mszy św. o godz. 14.15, w sali św. Kingi odbyło się spotkanie O. Romana z członkami grupy modlitewnej O. Pio.

19 maja 2021 r. Grupa Modlitwy O. Pio, w parafii św. Klemensa w Wieliczce, została oficjalne zarejestrowana w Międzynarodowym Centrum Modlitwy Grup O. Pio z siedzibą Dom Pomocy w cierpieniu dzieło O. Pio w San Giovanni Rotondo.

Tłumaczenie dokumentu:

Dyplom włączenia

Dyrektor generalny międzynarodowego stowarzyszenia GMOP z Pietrelciny zaświadcza, że w dniu 19 maja 2021 r. GMOP założona w Wieliczce, w kościele parafialnym św. Klemensa papieża i męczennika, uznana przez Biskupa Diecezji Krakowskiej, jest dołączona do Międzynarodowego Centrum Modlitwy Grup O. Pio, z siedzibą w Dom Pomocy W Cierpieniu Dzieło O. Pio, wg norm statutu uznanego listem z 3 maja 1986, nr 160977A/ przez kard. Agnostino Casaroli, w imieniu Ojca Świętego.