Domowy Kościół

Domowy Kościół

Domowy Kościół to gałąź rodzinna Ruchu Światło-Życie, założona przez ks. Franciszka Blachnickiego, która pomaga małżonkom sakramentalnym czerpać z łaski i mocy sakramentu małżeństwa oraz uczy ich jak żyć tym sakramentem na co dzień. Domowy Kościół łączy w sobie charyzmaty Ruchu Światło-Życie i międzynarodowego ruchu małżeństw katolickich Equipes Notre-Dame, od którego przejął ideał duchowości małżeńskiej, czyli dążenia ku Bogu w jedności ze współmałżonkiem.

Małżeństwa należące do Domowego Kościoła wezwane są do posługi na rzecz własnej rodziny, posługi rozumianej jako budowanie wspólnoty wiary, nadziei i miłości.

Im wcześniej (chodzi o staż małżeński i wiek dzieci) małżonkowie zdecydują się na drogę formacji w Domowym Kościele, tym łatwiej im będzie spełniać posługę na rzecz swojej rodziny. Małe dzieci wychowywane w klimacie świadomej wspólnoty chrześcijańskiej w sposób naturalny wzrastają we wierze, ucząc się Boga poprzez obserwację postawy rodziców, wspólną modlitwę rodzinną i życie wiarą na co dzień.

Małżonkowie, którzy należą do Domowego Kościoła mają większą szansę na budowanie miłości zdrowej, wolnej od głębokich zranień, wspierającej współmałżonka w jego dojrzewaniu na płaszczyźnie ludzkiej i duchowej. Na wspólnej życiowej drodze będą oni „odwoływali się do mocy sakramentu, która pozwala każdemu z nich wejść w trudności spowodowane bliskością drugiego”.

Małżonkowie spotykają się raz w miesiącu w kręgach, które tworzą od 3 do 7 małżeństw.

Spotkania opierają się na dzieleniu się radościami i troskami życia codziennego, modlitwie i omawianiu tematów formacyjnych, które mają na celu rozwój duchowy małżonków oraz pogłębienie ich więzi małżeńskiej i rodzinnej.

Małżeństwa formujące się w ramach Domowego Kościoła wspierają się i wzmacniają wzajemnie w dążeniu do świętości.