Liturgiczna Służba Ołtarza

Liturgiczna Służba Ołtarza

Zadaniem członków Liturgicznej Służby Ołtarza jest nie tylko obecność przy Ołtarzu. Służąc, przyczyniają się do tego, że liturgia jest piękna; równocześnie niosą żywe znaki obecności Chrystusa we wspólnocie Ludu Bożego. Chłopcy będący ministrantami i lektorami sami stają się świadkami dla ludzi. Uświetniają liturgię, czytając lekcję, służąc podczas Eucharystii, oznajmiając dzwonkami przyjście Chrystusa, rozkładając na Ołtarzu kielich, niosąc patenę. Bycie ministrantem i lektorem nie kończy się za progiem kościoła. Każdy z nas ma za zadanie wnosić Chrystusa do swojego środowiska. Takie jest powołanie i przeznaczenie członka LITURGICZNEJ SŁUŻBY OŁTARZA .

W parafii św. Klemensa w Wieliczce aktualnie posługuje ok. 50 członków Liturgicznej Służby Ołtarza.

Opiekunem grupy jest ks. Rafał. Spotkania formacyjne odbywają się w następującym porządku: Salka Meriba: kandydaci na ministrantów- sobota 10.00, ministranci- sobota 9.00, sala św. Kingi: lektorzy- piątek 18.45.

Wszystkich chłopców zainteresowanych służbą przy Ołtarzu Pańskim prosimy o kontakt z ks. Rafałem.