Chór kameralny MARANA THA

Chór kameralny MARANA THA

Chór powstał w roku 1995 z inicjatywy Leszka Surmacza – organisty Parafii św. Klemensa w Wieliczce, pierwotnie na potrzeby ubogacenia liturgii Triduum Paschalnego. Obecnie zespół uświetnia śpiewem także inne uroczystości roku liturgicznego oraz życia parafii. Chór liczy kilkanaście osób, pochodzących z Wieliczki i okolic, które mimo różnego wieku, łączy taka sama potrzeba wspólnej modlitwy poprzez śpiew. Od 2009 roku funkcję dyrygenta sprawuje Piotr Windak.
Repertuar zespołu obejmuje utwory religijne różnych epok, poczynając od śpiewów gregoriańskich, poprzez wczesną polifonię, renesansowe opracowania psalmów, motety i pieśni wielogłosowe, kończąc na kompozycjach współczesnych. Wśród nich znajdują się utwory na chór a cappella, a także dzieła wokalno-instrumentalne, takich twórców, jak: M. Gomółka,Wacław z Szamotuł, C. Monteverdi, G.G. Gorczycki, G.P. Palestrina, J.S. Bach, G.F. Händel,W.A. Mozart, Ch. Gounod, C. Franck, M. Duruflé, F. Peeters. Chór podejmuje także współpracę z kompozytorem młodego pokolenia, J.K. Korczakiem, który dedykował mu kilka utworów.
Centrum działalności zespołu stanowi liturgia. W trosce o jej piękno staramy się pielęgnować wspólny śpiew, który jest we wspólnocie parafialnej szczególnym znakiem jedności, pomagającym zbliżyć się do Boga i bliźnich. Chór koncertuje także na terenie parafii i poza nią, współpracując z innymi zespołami wokalnymi i instrumentalnymi.
Dla chętnych kontakt emailowy z dyrygentem: windakp@interia.p