Duszpasterze

Duszpasterze

  • Ks. dr Wojciech Olszowski, proboszcz
  • Ks. dr Krzysztof Krawczyk, wikariusz
  • Ks. Krzysztof Dębski, wikariusz

W duszpasterstwie pomaga:

  • Ks. dr Paweł Odziomek
  • Ks. Zygmunt Jamróz, emeryt