Duszpasterze

Duszpasterze

  • Ks. dr Wojciech Olszowski, proboszcz
  • Ks. Krzysztof Krawczyk, wikariusz
  • Ks. Krzysztof Dębski, wikariusz
  • Dk. Jakub Łabuz

W duszpasterstwie pomaga:

  • Ks. Zygmunt Jamróz, emeryt