Duszpasterze

Duszpasterze

  • Ks. dr Wojciech Olszowski, proboszcz
  • Ks. Rafał Bobek, wikariusz
  • Ks. Krzysztof Krawczyk, wikariusz
  • Ks. Krzysztof Dębski, wikariusz

W duszpasterstwie pomagają:

  • Ks. Daniel Żółkiewicz, pracownik Sądu Metropolitalnego w Krakowie
  • Ks. Zygmunt Jamróz, emeryt