Sakramenty

Sakramenty

Chrzest święty

Sakramentu chrztu udzielamy w 2 i 4 niedzielę miesiąca na Mszy św. o godz. 14:15. Co najmniej na tydzień przed datą chrztu należy zgłosić dziecko w kancelarii parafialnej. Przy zapisie należy przedstawić akt urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego oraz świadectwo ślubu kościelnego rodziców.

Dane potrzebne do ksiąg metrykalnych:

 • Dane osobowe rodziców (imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia, imiona i nazwiska dziadków chrzczonego dziecka);
 • Dane rodziców chrzestnych (imię, nazwisko, adres zamieszkania).

W przypadku chrztu dziecka spoza naszej parafii wymagamy zezwolenia parafii miejsca zamieszkania rodziców.

Rodzice chrzestni muszą spełniać następujące warunki:

 • ukończyli 16. rok życia,
 • przyjęli chrzest w Kościele Katolickim,
 • przyjęli komunię świętą i sakrament bierzmowania,
 • uczestniczą w niedzielnej mszy świętej,
 • mogą przystąpić do sakramentu pokuty i komunii świętej,
 • prowadzą życie zgodnie z wiarą katolicką (nie żyją w związku niesakramentalnym ani w konkubinacie, nie podlegają „żadnej karze kanonicznej wymierzonej lub zadeklarowanej zgodnie z prawem”,
 • w przypadku uczniów uczęszczają na katechezę szkolną.

Kandydaci na rodziców chrzestnych spoza naszej parafii przed chrztem muszą przedstawić zaświadczenie ze swojej parafii, że spełniają powyższe warunki.

W dniu chrztu św. na liturgię chrzcielną należy przynieść świecę chrzcielną i białą szatę dla dziecka.


Komunia święta

Przygotowanie do pierwszej Komunii św. odbywa się w klasie trzeciej Szkoły Podstawowej. W naszej parafii dzieci pierwszokomunijne przygotowywane są w ramach katechezy szkolnej prowadzonej w Szkołach Podstawowych nr 2 i 3 oraz Szkoły Montessori. W ramach przygotowań obowiązkowe są cztery spotkania z rodzicami, które odbędą się w sali św. Kingi. Terminy spotkań zostaną podane w ogłoszeniach parafialnych.

Uroczystość I Komunii św. dla dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 2 odbędzie się w I nadzielę maja (2 maja) na mszy św. o godz. 11:30. Dla Szkoły Podstawowej nr 3 w niedzielę 9 maja na mszy św. o godz. 11:30 i dla Szkoły Montessori 16 maja również na mszy św. o godz. 11:30.


Przygotowanie do bierzmowania

Klasa VII

Uczniowie klas VII Szkoły Podstawowej (oraz starsi uczniowie, którzy mają zaległości z roku poprzedniego) swoje spotkania będą mieć w trzecie i czwarte środy miesiąca po Mszy św. o godz. 18:00 w sali św. Kingi.

Rozpoczęcie przygotowania do bierzmowania odbędzie się w środę 15 września na mszy świętej wieczornej o godz. 18:00. Po mszy świętej – spotkanie w kościele dla rodziców i kandydatów.

Terminarz spotkań w roku szkolnym 2021/2022:

Grupa chłopców:
• 17 listopada
• 15 grudnia
• 16 lutego
• 16 marca
• 20 kwietnia
• 18 maja
• 15 czerwca

Grupa dziewcząt:
• 24 listopada
• 22 grudnia
• 23 lutego
• 23 marca
• 27 kwietnia
• 25 maja
• 22 czerwca

Kandydaci uczestniczą również w rekolekcjach wielkopostnych wraz ze swoją szkołą lub w parafii.

UWAGA!
Rodzice uczniów klas VII szkoły podstawowej, którzy chcieliby, aby ich dzieci przygotowywały się do przyjęcia sakramentu bierzmowania w naszej parafii, mogą zapisać swoje dziecko do 20 października włącznie. Po tym terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane. Dziecko uważa się za przyjęte do grupy od momentu złożenia pisemnej, podpisanej przez rodziców deklaracji. Wzory deklaracji zostaną rozdane podczas pierwszego spotkania, 16 września.

Jednocześnie przypominamy, że przygotowanie powinno odbywać się w parafii zamieszkania, w innym wypadku prosimy o pisemną zgodę ze swojej parafii na przygotowanie u nas.
Opiekunem grupy jest Ks. Wojciech Olszowski, proboszcz
Możliwość kontaktu: parafia@wieliczkaklemens.pl

Klasa VIII

Uczniowie klas VIII szkoły podstawowej w sposób bezpośredni przygotowują się do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania. Warunkiem przyjęcia do grupy jest ukończenie przygotowania z klasy VII. Bierzmowanie będzie udzielone pod koniec roku szkolnego 2021/2022.

Rozpoczęcie katechez w czwartek 16 września – Msza Święta o godz. 18:00. Po Mszy św. spotkanie w kościele dla rodziców i kandydatów.

Katechezy dla klas VIII będą się odbywać w sali św. Kingi po Mszy św. wieczornej w następujące dni:

• W poniedziałki katechezę prowadzi Ks. Krzysztof Krawczyk, rozpoczęcie 4 października,
• We wtorki katechezę prowadzi Ks. Rafał Bobek, rozpoczęcie 5 października,
• W czwartki katechezę prowadzi Ks. Krzysztof Dębski, rozpoczęcie 7 października.

Katechez nie ma w tygodniu, w którym występuje I piątek miesiąca. Wtedy młodzież powinna iść do spowiedzi i Komunii świętej.


Spowiedź – sakrament pokuty

Spowiadamy codziennie:

 • od poniedziałku do piątku od godz. 7:00 do 8:00 rano i po południu od 17:30 do 17:55;
 • w soboty – rano od 7:00 do 8:00 natomiast wieczorem – podczas Mszy św. wieczornej
 • w niedziele i święta obowiązujące spowiadamy podczas każdej Mszy św.

Ponadto:

 • W pierwszy czwartek miesiąca podczas Nocy Nikodema od 20:00 do 22:00.
 • W pierwszy piątek miesiąca od 16:00 do 18:00.

Sakrament małżeństwa

Osoby mieszkające w naszej parafii

Ślub osób należących do parafii św. Klemensa w Wieliczce, tzn. przynajmniej jedna ze stron (narzeczonych) jest naszym parafianinem.

I. Rezerwacja terminu ślubu

Odpowiednio wcześniej należy dokonać wstępnej rezerwacji terminu ślubu w naszej Kancelarii osobiście przez narzeczonych lub poprzez pełnomocnika.

II. Potwierdzenie rezerwacji

W ustalonym terminie należy potwierdzić datę ślubu, ustalając formę i miejsce załatwienia formalności przedmałżeńskich.

III. Przygotowanie dokumentów

Około trzy miesiące przed datą ślubu należy przyjść do kancelarii parafii św. Klemensa w celu spisania protokołu przedmałżeńskiego przynosząc ze sobą:

 1. Dokumenty z USC do ślubu konkordatowego z datą ważności upływającą nie wcześniej aniżeli data ślubu.
 2. Dowód osobisty.
 3. Metrykę chrztu (ważna jest 6 miesięcy od dnia wystawienia).
 4. Zaświadczenie o ukończeniu katechezy w szkole ponadgimnazjalnej, tzw. indeks katechizacji.
 5. Zaświadczenie o bierzmowaniu (jeżeli nie ma tej informacji na metryce).
 6. Świadectwo ukończenia kursu przedmałżeńskiego (można je donieść w trakcie trwania załatwiania formalności przedmałżeńskich).

UWAGA – spisanie protokołu jest czasochłonne – prosimy o wcześniejsze umówienie się na konkretny termin w celu uniknięcia długiego oczekiwania.

IV. Spotkanie przed ślubem

Przynajmniej na tydzień przed planowaną datą ślubu narzeczeni są proszeni o spotkanie w kancelarii parafialnej celem ustalenia przebiegu ceremonii oraz uzupełnienia ewentualnych formalności.

Osoby z innych parafii

Ślub osób nie należących do parafii św. Klemensa w Wieliczce, tzn. żadna ze stron nie należy do naszej parafii.

I. Rezerwacja terminu ślubu

Odpowiednio wcześniej należy dokonać wstępnej rezerwacji ślubu w naszej Kancelarii osobiście przez narzeczonych.

II. Potwierdzenie rezerwacji

W ustalonym terminie należy potwierdzić datę ślubu oraz uzgodnić sposób i miejsce załatwienia formalności przedmałżeńskich (spisania protokołu).

III. Przygotowanie lub dostarczenie kompletu dokumentów

Około trzy miesiące przed datą ślubu należy przyjść do kancelarii swojej parafii zamieszkania (lub innej do tego uprawnionej) w celu spisania protokołu przedmałżeńskiego.

Jeśli formalności mają być przeprowadzone przez parafię św. Klemensa w Wieliczce, należy przynieść ze sobą:

 1. Zgodę z parafii jednego z narzeczonych na spisanie protokołu przedślubnego w parafii św. Klemensa w Wieliczce.
 2. Dokumenty z USC do ślubu konkordatowego z data ważności upływającą nie wcześniej aniżeli data ślubu.
 3. Dowód osobisty.
 4. Metrykę chrztu (ważna jest 6 miesięcy od dnia wystawienia).
 5. Zaświadczenie o ukończeniu katechezy w szkole ponadgimnazjalnej, tzw. indeks katechizacji.
 6. Zaświadczenie o bierzmowaniu (jeżeli nie ma tej informacji na metryce).
 7. Świadectwo ukończenia kursu przedmałżeńskiego (można je donieść w trakcie trwania załatwiania formalności przedmałżeńskich).

UWAGA – spisanie protokołu jest czasochłonne – w parafii św. Klemensa prosimy o wcześniejsze umówienie się na konkretny termin w celu uniknięcia długiego oczekiwania.

Jeśli formalności związane z zawieraniem małżeństwa realizowane są poza parafią św. Klemensa w Wieliczce, to wówczas parafia przygotowująca dokumentację wystawia tzw. licencję na parafię św. Klemensa w Wieliczce, którą wraz z 2 egzemplarzami dokumentów z USC należy dostarczyć do naszej kancelarii w odpowiednim czasie przed ślubem.

Jeżeli formalności przeprowadza parafia spoza granic Rzeczypospolitej Polskiej, to procedurę ich kompletowania należy rozpocząć około pół roku przed planowaną datą ślubu. Te dokumenty muszą bowiem zostać najpierw przesłane i zaakceptowane przez Kurię miejscowej diecezji, a następnie odesłane do Kurii Metropolitalnej w Krakowie, która po ich analizie wystawia parafii św. Klemensa w Wieliczce zgodę na udzielenie sakramentu małżeństwa. W wielu wypadkach zachodzi konieczność uzupełnienia zebranej dokumentacji lub wyjaśnienia nieścisłości.

IV. Spotkanie przed ślubem

Przynajmniej na tydzień przed planowaną datą ślubu narzeczeni są proszeni o spotkanie w kancelarii parafialnej celem ustalenia przebiegu ceremonii oraz uzupełnienia ewentualnych formalności.

Śluby w kaplicy św. Kingi Kopalni Soli w Wieliczce

Wszelkie formalności należy rozpocząć od zarezerwowania terminu w Dziale Organizacji Imprez Kopalni Soli w Wieliczce. Po zarezerwowaniu terminu postępujemy według przedstawionego powyżej planu.

Poradnictwo rodzinne

Fundacja Towarzyszenia Rodzinie. Została powołana na podstawie Aktu Ustanowienia Fundacji przez Archidiecezję Krakowską w dniu 15 czerwca 2019 r. Towarzyszy rodzinie na różnych etapach jej życia. Jednym z kluczowych celów jest pomoc narzeczonym w przygotowaniu się do małżeństwa sakramentalnego, a także wspieranie ich w pierwszych latach życia małżeńskiego.